کارت هدیه

از فروشگاه آنلاین جدید خانه و آشپزخانه دیدن فرمایید: www.khanehvaashpazkhaneh.com

در سایت جدید امکان خرید آنلاین راه اندازی شده است. از اینجا وارد شوید..

بهترین هدیه آن است که مطابق نیاز و سلیقه گیرنده اش باشد.
هدیه دادن کاری بسیار لذت بخش و شادی آفرین است، اما انتخاب هدیه ای مناسب که مطابق با نیاز و سلیقه گیرنده آن باشد کاری است دشوار و وقت گیر. راه حل ما "کارت هدیه گروه خانه" است. کارت هدیه را می توانید در مبالغ مختلف از فروشگاه های گروه خانه و یا از طریق سایت خریداری کنید.
این کارت ها بدون نام صادر می شوند و گیرنده آن می تواند با مراجعه به هر یک از شعب ما و ارائه کارت هدیه به میزان مبلغ مندرج در روی کارت خرید کند.